EELISA Innovation and Common Research Strategy – EELISA innoCORE Projesi Horizon 2020 Programı “Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities” of the "Science for and with Society program" – SfwS çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur. (GA No. 101035811)

EELISA ortaklarıyla yürütülecek projenin süresi 36 ay olup, 01.06.2021 tarihinde resmi olarak başlamıştır.

Ortakları arasında üniversitemizin de yer aldığı “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance – EELISA) üyesi dokuz üniversitenin desteklenmeye değer bulunduğu projenin toplam bütçesi 1.999.950 Avro olup, bunun 240.000 Avro’luk kısmı İTÜ bütçesini oluşturmaktadır.

Söz konusu projenin temel amacı EELISA projesinin araştırma ve inovasyon boyutunu EELISA innoCORE aracılığıyla gerçekleştirmektir.

Projenin hedefleri arasında

  • Aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimseyen ortak bir araştırma ve yenilik stratejisi elde etmek,

  • Açık bilim politikalarımızı yenilikçi mekanizmalar ve araçlar ile EELISA ortağı üniversitelerimizde değişimin başarılı bir şekilde yerleştirilebileceği yeni yollar aracılığıyla güçlendirmek,

  • Çoklu laboratuvarlar oluşturmak,

  • Ortak araştırmaların etkinliğini arttırmak,

  • Avrupa içinde ve dışında Ar-Ge yapılarımızın uluslarararasılaşmasını arttırmak,

  • Etkili ve verimli bir işbirliği elde etmek,

  • Araştırma ve inovasyon alanında gelecekteki Komisyon politikası girişimlerine katkıda bulunmak,

  • Avrupa Araştırma alanı ile Avrupa Yükseköğretim alanı arasındaki bağlantıyı güçlendirmek

yer almaktadır.

EELISA InnoCore Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.İlk innoCORE Sempozyumu, Araştırma ve İnovasyon yapısını oluşturan EELISA temsilcilerini bir araya getirmeyi ve çeşitli amaçlar doğrultusunda ortak bilgi paylaşımını amaçlamaktadır.

Daha fazlasını öğren!