EELISA projesi; her üniversitenin liderliğini üstlendiği çeşitli çalışma grupları ile yürümektedir. 

  • Yönetim ve Koordinasyon ekibi, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı ortaya koymak üzere çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

  • Mühendislik Müfredatının Etkinleştirilmesi ekibi, EELISA’nın yenilikçi eğitim modelinin yüksek öğretime uygulanması yönelik çalışmaktadırlar.

  • Eğitim Yönetimi ve Akreditasyon ekibi, farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin aynı öğrenim çıktılarına sahip olmasının sağlanması, ortak diploma için eğitimsel yönetim ve akreditasyon ve EELISA yüksek lisans düzeyindeki öğrenim aktivitelerini destekleyecek temel bir eğitim yönetimi çerçevesi oluşturulmasına katkı sağlamaktadırlar.

  • EELISA Toplulukları ekibi, sosyo-teknolojik sorunlara çözümler üretecek ve öğrenci, araştırmacı, öğretim üyesi, idari personeli ve dış paydaşları sürece dahil edecek innovasyon toplulukları yaratılmasına destek olmaktadırlar.

  • Eğitim, Araştırma ve Yenilikçilik Arasındaki Bağlantılar ekibi, araştırma ve inovasyonu eğitim ile bağlayan ortak, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi, araştırma ve inovasyon çıktılarının eğitim ve öğretime aktarımını kolaylaştıracak araçlara olanak sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteler.

  • Staj, Çıraklık ve Ortaklık ekibi, uluslararası staj sistemi geliştirilmesi, olası hukuki ve finansal engelleri aşacak iyi pratiklerin paylaşılması ve alternatif bir staj sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Hareketlilik, Kapsayıcılık ve Öğrenci Katılımı ekibi, öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak birlik genelinde hareketliliğin arttırılması, cinsiyet eşitliği, sosyal farklılıklar ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerin katılımının sağlanmak üzerine çalışmaktadırlar.

  • Disiplin Sınırlarının Genişletmesi ekibi, uluslararası alanda birlikte çalışan öğretim üyeleri, araştırmacıları ve girişimcileri besleyerek, disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmektedirler.

  • Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırma ekibi, EELISA Avrupa Üniversitesinin etkisinin yayılması ve sürdürülebilirlik planının oluşturulması amacıyla hareket etmektedirler.