Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Almanya’daki en büyük araştırma üniversitelerinden biridir. FAU Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler ve İlahiyat Fakültesi; İşletme, Ekonomi ve Hukuk Fakültesi; Tıp Fakültesi; Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile disiplinlerarası araştırma için pek çok fırsat sunmaktadır. FAU’nun inovasyon, çeşitlilik ve tutku değerleri onun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki istikrarlı başarısının anahtarıdır. FAU dünyanın en yenilikçi üniversiteleri arasında Almanya’da 1. sırada bulunmaktadır. 1743 yılında kurulan Üniversite, tarihiyle ve çok sayıda yetenekli zihnin entelektüel yuvası olmasıyla gurur duymaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

FAU2


 

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) İspanya’nın tüm mühendislik alanlarında ve mimarlıkta uzmanlaşmış en büyük teknik üniversitesidir. Uluslararası Mükemmeliyet Kampüsü olarak tanınan iki kampüse sahip olan UPM’in yüksek kaliteli mesleki eğitimlerinin yanı sıra üstün araştırma faaliyetleri onu uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir üniversite haline getirmektedir.

UPM’de 3000’den fazla araştırmacı, her biri üretilen bilgiyi üretim sektörüne uygulanabilecek inovasyon atılımlarına dönüştürmeye adanmış ve Avrupa vatandaşlarının karşılaştığı sorunları çözmeye katkıda bulunan 200 araştırma grubunda, 20 araştırma merkezi veya enstitüde ve 55 laboratuvarda faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

upm_solar


École des Ponts ParisTech

1747 yılında École Royale des Ponts et Chaussées adı altında kurulan École des Ponts ParisTech, üst düzey bilimsel, teknik ve genel yetkinliğe sahip mühendisler yetiştiren bir yüksek eğitim kurumudur. Tarihsel olarak prestijinin kaynağı olan inşaat mühendisliği ve mekânsal planlama bölümlerinin yanı sıra enerji geçişine ilişkin yüksek kaliteli programlar ve araştırmalar yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, kısa adıyla Műegyetem veya BME, Macaristan’ın en önemli teknik üniversitesidir ve dünyanın en eski teknoloji enstitüsü kabul edilmektedir. 1782 yılında kurulmuştur ve Avrupa’da üniversite seviyesinde mühendislik eğitimi veren ilk kurumdur.

Sekiz fakülte bünyesinde 110’dan fazla bölüm ve enstitü faaliyet göstermektedir. Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi’nde yaklaşık 1100 öğretim elemanı, 400 araştırmacı ve diğer derece sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli öğretim elemanı ve meslek uzmanı eğitim ve araştırmaya katılmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

BME2


Universitatea Politehnica din Bucureşti

Universitatea Politehnica din București Romanya’daki en eski ve saygın mühendislik okuludur. Kökeni 1818'de Bükreş'teki Saint Sava Manastırı'nda Gheorghe Lazăr tarafından kurulan ve Rumence eğitim veren ilk yüksek teknik okula dayanır. 1832’de St. Sava Koleji adı altında yeniden düzenlenmiştir. Politehnica Üniversitesi, Eğitim Bakanlığı tarafından ileri araştırma ve eğitim üniversitesi olarak sınıflandırılmıştır.

Üniversite aynı zamanda Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (European Association for International Education - EAIE), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association - EUA), EUA Doktora Eğitimi Konseyi (EUA Council for Doctoral Education), Avrupa Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri Konseyi (Council of Universities of Science and Technology in Europe - CESAER) ve Romanya Teknik Üniversiteler Birliği (Romanian Alliance of Technical Universities - ARUT) üyesidir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Bucureşti


Scuola Normale Superiore

Scuola Normale özel statüye sahip bir yüksek eğitim kurumudur. Müfredat programı lisans ve lisansüstü (doktora) derslerinden oluşmaktadır. Eğitim üç fakültede sürdürülmektedir: İnsani Bilimler Fakültesi ve Fen Bilimleri Fakültesi (Pisa’da bulunmaktadır) ve Siyasi ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Floransa’da bulunmaktadır).

Öğrenciler her yıl zorlu bir rekabetten geçerek yalnızca yeteneklerine ve potansiyellerine göre seçilirler; girdikleri bölümlerde potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan çok disiplinli ve disiplinlerarası bir diyalog ve işbirliği ortamında birlikte yaşar ve çalışırlar.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

normale-1


Université Paris Sciences et Lettres

Paris’in merkezinde yer alan PSL (Paris Sciences & Lettres) Sanat, Mühendislik, Fen Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler’deki tüm bilgi, inovasyon ve yaratıcılık alanları arasında diyalog yaratmak için mükemmellik ile çeşitliliği birleştirmektedir.

PSL EELISA’da iki mühendislik okulu ile yer almaktadır: Mines ParisTech ve Chimie ParisTech.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

psl2


Scuola Superiore Sant’Anna

Scuola Superiore Sant’Anna amacı ulusal ve uluslararası düzeyde kültürün ve bilimsel/teknolojik araştırmaların gelişmesini teşvik etmek olan bir devlet üniversitesidir. Misyonu, kültürel büyümeye ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere besleyip geliştireceği en iyi yetenekleri cezbederek İtalya'daki araştırma odaklı kamu kurumları için bir referans noktası görevi görmektir. Scuola Superiore Sant'Anna, uygulamalı bilimler (Deneysel ve Sosyal Bilimler) alanında araştırma ve eğitim yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayın 

Santanna-1