“Lisans öğrencileri için ilk laboratuvar deneyimi” ve “lisansüstü öğrencilerinin uluslararası araştırma laboratuvar stajı” 

EELISA Araştırma ve Eğitim İşbirliği Planı araştırmayı, işbirliğini, öğretmeyi, öğrenmeyi, kaynakları paylaşmayı, veri yayınlamayı ve EELISA toplulukları oluşturmayı amaçlayan bir bilim ve mühendislik kesiti sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, EELISA Araştırma ve Eğitim İşbirliği Planı, araştırma, eğitim ve inovasyon unsurlarının karşılıklı etkileşimini kapsamaktadır.

Araştırma odaklı yaklaşım, araştırma yöntem ve sonuçlarının eğitim sistemine entegre edildiği mekanizmaları tanımlar. Araştırma sonuçları, bilgi, yöntem alışverişini pekiştirerek geleneksel eğitim yöntemlerini, endüstriden dış ortakların katılımıyla yükseköğretimde dinamik, çok disiplinli, araştırma odaklı bir yaklaşımla dönüştürmeyi temel alır. Böylece, EELISA araştırma grupları arasında verimli bir iş birliğini ve ortaklarla üst düzey sinerjileri kolaylaştırmak amacıyla, “lisans öğrencileri için ilk laboratuvar deneyimi” ve “lisansüstü öğrencilerinin uluslararası araştırma laboratuvarlarında stajı” gibi eylemleri içerir.

Lisans öğrencileri için ilk laboratuvar deneyimi iki aşamalı olarak planlanmaktadır. İlk aşamasında, öğrencilerin kendi ülkelerinde teorik çalışmayı ve araştırmayı içeren uzaktan ön çalışma yapması ön görülürken, ikinci aşamada, laboratuvarda uygulama ve aktif katılımı içeren iki haftalık laboratuvar ziyareti hedeflenmektedir.

Lisansüstü öğrencilerinin uluslararası araştırma laboratuvarlarında stajı, öğrencilerin farklı bir hareketlilik düzeyini deneyimlemesini ve farklı araştırma altyapılarından faydalanmasını amaçlar. Öğrencilerin EELISA üyelerinin araştırma laboratuvarlarında veya şirketlerin Ar-Ge laboratuvarlarında mevcut araştırma proje ekiplerine katılması hedeflenir.

Staj için veya gönüllü olarak araştırma laboratuvarlarında ya da şirketlerdeki Ar-Ge laboratuvarlarında mevcut araştırma proje ekiplerine katılanları bekleyen kazanımlar;

  • Uluslararası bir araştırma laboratuvarında lisansüstü öğrencilere araştırma stajı yapma fırsatı.

  • İlk uluslararası laboratuvar deneyimi, yapılacak olan toplantı ve etkinlik organizasyonlarına katılma imkanı.

  • Lisansüstü öğrenciler için farklı eğitim şeklini ve araştırma altyapısını deneyimleme olanağı.

  • Aşağıdaki unsurları içeren prosedürel bir çerçeve hazırlamak üzere mevzuat gerekliliklerini yerine getirme:

  • Zaman, süre, öğrenme çıktıları ve eşdeğer krediler gibi temel gereksinimler.
  • Araştırma stajlarının başarıyla tamamlanması
  • Stajların ve stajyerlerin belirlenmesi, seçimi ve performans değerlendirmesi süreci
  • Vize, çalışma izni, sigorta vb. gibi bölgesel yasal hususlar.


Danışmanlar ve yardımcı danışmanlar sırasıyla üniversitelerden ve şirketlerden seçilecektir; stajların ise pilot aşamanın ikinci yılında başlaması öngörülmektedir.


 

Fotos genericas_1   Fotos genericas_5