EELISA, kurucu ortakları arasında İTÜ'nün de yer aldığı “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance — EELISA), bir Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi Birliği'nin kısa adıdır.

EELISA; yedi ülkeden dokuz üniversitenin oluşturduğu bir Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi olarak 180.000 öğrenciyi, 16.000 öğretim üyesini ve 11.000 idari personeli kapsamaktadır. Toplam süresi 36 ay olan EELISA projesi, hibe sözleşmesinin ortak üniversiteler tarafından 22.10.2020 tarihinde imzalanmasını takiben, proje çalışmaları 01.11.2020 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

Universidad Politécnica de Madrid, (İspanya); Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Macaristan); École Nationale des Ponts et Chaussées (Fransa); Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Almanya); Sculola Normale Superiore (İtalya); Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (İtalya); Universitatea Politehnica din Bucuresti (Romanya); Université Paris Sciences et Lettres (Fransa); École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Fransa) ve École Nationale Supérieure des Mines de Paris (Fransa), İTÜ'nün projedeki ortaklarıdır.

EELISA Avrupa Üniversitesi’nin vizyonu; yeni bir mühendislik modeli yaratarak güncel toplumsal sorunlara akıllı ve sürdürülebilir mühendislik çözümleri üretmek, böylece geleceğin mühendislerine gerekli teknik ve sosyal yetkinlikleri sağlayarak Avrupa Eğitim Alanını dönüştürmektir. Bu vizyon doğrultusunda EELISA; 

  • Avrupa mühendisliğini yeniden yaratmak,

  • mühendislik eğitimini demokratikleştirmek, 

  • bilgi ve teknoloji transferini büyütmek,

  • toplumsal içericiliği yaymak, 

  • Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek gibi amaçları benimsemiştir.

EELISA, Avrupa mühendisliğini ve Avrupa yüksek öğrenimini uluslararası küresel bir model olan Avrupa akreditasyon sistemiyle ortaya koyacaktır. EELISA, küresel zorlukların üstesinden gelmek için teknolojiyi sürdürülebilir ihtiyaçlarla uyumlu hale getirebilecek; AB'nin kaynaklarını verimli kullanan, adil, müreffeh topluma ulaşmak için profesyonelleri ve yeni nesil mühendisleri teşvik edecektir. Avrupa Mühendisleri; disiplinlerarası alanlarda, çok dilli, çok kültürlü ve pan-Avrupa şartlarında çalışmaya hazır olacaklar.

Odağında, “Avrupa Mühendisi” kavramını hayata geçirecek öğrenciler olan EELISA, üye üniversitelere ve öğrencilerine sunmayı hedeflediği olanaklar şunlardır:

  • EELISA Güven Belgesi (EELISA Credentials): Öğrencilerin, mühendis adayı sorumlu bireyler olarak toplumsal sorunlara yönelik tutum ve davranışlarının, diğer öğrenciler ve öğretim üyelerince yürütülecek görüşmelerle değerlendirilmesi sonucunda EELISA Güven Belgesi edinmeleri planlanmıştır.

  • EELISA Derecesi (EELISA Degrees): Üye üniversitelerin, Avrupa Mühendislik Eğitimi Denklik Ağı (the European Network for Accreditation of Engineering Education – ENAEE) desteğiyle gerçekleştireceği akademik bütünleşme sonucunda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrencilere EELISA derecesi sunması hedeflenmiştir.

  • EELISA Diploma Eki (EELISA Diploma Supplement): Öğrencilerin, kendi üniversitelerinden alacağı derece ve EELISA Güven Belgesi’ne ek olarak, birlik üyesi diğer üniversitelerin yerleşkelerine gerçekleştireceği hareketlilik kapsamında 30 ECTS kredisini tamamlaması durumunda, EELISA Diploma eki alabilmeleri amaçlanmıştır.

  • EELISA Toplulukları (EELISA Communities): Üye üniversitelerin farklı bölüm ve birimlerinden öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel ile dış paydaşların katılımıyla EELISA topluluklarının kurulması hedeflenmektedir. Bu topluluklarda, belirlenen toplumsal bir sorunun ele alınıp çözülmesine yönelik yaklaşımların eğitim, araştırma ve yenilikçilik bileşenlerini içerecek biçimde tartışılacağı çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortam yaratılacaktır. Topluluklar sayesinde öğrencilerin toplumsal duyarlılığı artacak, ilgilendikleri alanda endüstri ya da akademi stajlarına erişimleri sağlanacaktır.

Mühendislik eğitimi alanında dünyanın en köklü kurumları arasında yer alan İTÜ, güçlü akademik kadrosuyla ve çalışkan öğrencilerinin etkin katılımı sayesinde, EELISA kapsamında “Avrupa Mühendisi” kavramını ve mühendislik eğitimini yeniden şekillendirmektedir.