Açık bilim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında bilgilendirme etkinliği olan “Açık Bilim Nedir, Neleri Değiştirir?” başlıklı etkinlik, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Etkinlik aynı zamanda İTÜ’nün ortakları arasında yer aldığı EELISA InnoCORE projesi kapsamında planlanan bir dizi etkinlikten ilkidir. 2022 yılında proje dahilinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere katılacaklar için temel oluşturacak bilgi paylaşımında bulunmak ve etkinliklerden üst seviyede verim alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bağlantıdan etkinliğin kaydına ulaşabilirsiniz.

Konuşmacıların sunumlarına ise aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Açılış Konuşması: “Açık Bilim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?”, Prof. Dr. Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)

“Bildirgelerden uygulamalara, açık bilim ve açık erişim”, Gültekin Gürdal (İYTE) 
 
“Açık bilimin araştırma performansı değerlendirme sürecine entegrasyonu”, Doç. Dr. Zehra Taşkın (Hacettepe ve Adam Mickiewicz Üniversitesi)

“Ufuk Avrupa’da Açık Bilim Uygulamalarına Yönelik Beklentiler”, Aslı Vural (TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi)

İTÜ’de Açık Erişim Çalışmaları ve Hedefler,Gülçin Kubat (İTÜ)

Açık Bilim Nedir? 

Açık bilim, araştırma sürecinde üretilen bilimsel çıktıların, kullanılan kaynakların, yöntem veya araçların paylaşılmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan şemsiye bir terimdir ve açıklık ilkelerini tüm araştırma döngüsüne yaymakla ilgilidir. Açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" arasında yer alan "nitelikli eğitim", "eşitsizliklerin giderilmesi", "barış, adalet ve güçlü kurumlar" hedeflerine ulaşmasını desteklerken, dezenformasyonu da en aza indirecektir.