BEE'NOME, İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi tarafından geliştirilen, EELISA projesi kapsamında olgunlaştırılmakta olan bir veritabanıdır.


BEE'NOME; İTÜ ekosistemi içindeki paydaşlarımız tarafından, ilgi alanına giren ve kendilerini geliştirmek istedikleri konuları özetleyen anahtar sözcüklerin düzenli aralıklarla sisteme girilerek toplanmasına dayalı bir projedir.

Proje tamamlandığında, mezunlar da dahil yaklaşık 200.000 İTÜ’lünün hayat boyu öğrenme felsefesiyle eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bilgilerini, deneyimlerini ve diğer kaynaklarını değiş tokuş etmelerine ve ortak öğrenme eğilimlerine dayalı olarak ‘birlikte öğrenme toplulukları’ yaratmalarına olanak sağlanacaktır.

BEE’NOME projesi kapsamında öğrencilerden, akademisyenlerden, idari personelden ve dış paydaşlardan kendilerini geliştirmek istedikleri veya İTÜ ekosisteminin diğer üyeleri ile bilgi/deneyim paylaşmak istedikleri konuları ifade eden anahtar sözcükler toplanarak dünya haritası üzerine işlenecektir.

İTÜ ekosisteminin üyeleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, dijital teknolojilerin olanakları sayesinde, eğitim, araştırma, uygulama vd faaliyetlere hem arz hem de talep boyutunda tanımlanacak farklı roller üstlenerek dahil edileceklerdir.

Üniversite, mezuniyetle ‘biten’ bir kurum olmanın ötesine geçerek, hayat boyu farklı rollerle ilişki kurulan ve toplumun içine gömülen bir kurum haline getirilecektir.

BEE’NOME, İTÜ’nün dijital dönüşüm sürecinin tüm unsurlarını ve aktörlerini destekleyecektir.

BEE’NOME veritabanında bulunan bilginin İTÜ’nün farklı birimleri ve faaliyet alanları ile ilişkilendirilerek en etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik iş modelleri geliştirilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Araştırma Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Mezunlar Ofisi, Mezunlar Derneği başta olmak üzere tüm birimlerle ve paydaşlarla ortak çalışılacaktır.

BEE’NOME, İTÜ’de yürütülen derecelendirme çalışmalarında, EELISA Avrupa Üniversitesi projesinde ve dijital dönüşüm çalışmalarında görev alan ekiplerle koordinasyon içinde yürütülecektir.

İTÜ ekosisteminin üyeleri tarafından sisteme girilen anahtar sözcükler bir nehir gibi ana sayfadan akacaktır. Amaç; İTÜ’nün, mezunlarının ve paydaşlarının eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki potansiyelini yansıtmaktır.

BEE’NOME, benzer ilgi alanları olan bireylerin bir araya getirilmesini kolaylaştırdığı gibi, özel talepleri veya yetenekleri olan bireylerin kalabalıklar içinde görülmesini ve yaratıcı potansiyellerinden yararlanılmasını kolaylaştıracaktır.

Sen de bize katıl, bu özgün deneyimin parçası ol!